Počet záznamů: 1

The galactic unclassified B[e] star HD 50138: I. A possible new shell-phase

 1. 1.
  0335402 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Borges Fernandes, M. - Kraus, Michaela - Chesneau, O. - Domiciano de Souza, A. - de Araújo, F. X. - Stee, P. - Meilland, A.
  The galactic unclassified B[e] star HD 50138: I. A possible new shell-phase.
  [Galaktická neklasifikovaná B[e] hvězda HD 50138: I. Možná nová shell fáze.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 508, č. 1 (2009), s. 309-320 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300030701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: stars * fundamental parameters * stars winds
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  We present new sets of optical high-resolution spectroscopic data of the galactic B[e] star HD50138, taken between 1999 and 2007. The spectral changes seen in our data allow us to suggest that a new shell phase has taken place prior to our observations in 2007. Furthermore, our detailed analysis of photometric data from the literature resulted in a revised set of stellar parameters, indicating that HD50138 is a B6-7 III-V star. Based on these new results, we discuss its most plausible evolutionary stage.

  Předkládáme novou sadu optických spekter s vysokým rozlišením galaktické B[e] hvězdy HD50138 pořízených v letech 1999 a 2007. Spektrální změny, které můžeme vidět v našich datech nám dovolují navrhnout, že nová shell fáze proběhla před naším pozorováním v roce 2007. Navíc naše podrobná analýza fotometrických dat z literatury poskytla revidované hodnoty hvězdných parametrů, které naznačují, že HD50138 je B6-7 III-V hvězda. Z těchto poznatků vyplývá naše diskuse nejpravděpodobnějšího vývojového stadia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179878