Počet záznamů: 1

Custom-made laser scanning optical microscope (LSOM) for fluorescence and Raman imaging

 1. 1.
  0335363 - FZU-D 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ižák, Tibor - Remeš, Zdeněk - Holovský, Jakub - Kromka, Alexander
  Custom-made laser scanning optical microscope (LSOM) for fluorescence and Raman imaging.
  [Laserový skenovací mikroskop pro fluorescensční a Ramanovské zobrazování.]
  Proceedings of the School of Vaccum Technology on Vacuum for Nanotechnologies. Bratislava: Slovak Vacuum Society, 2009 - (Veselý, M.; Dúbravcová, V.), s. 62-66. ISBN 978-80-969435-5-5.
  [Vacuum for Nanotechnologies. Štrbské Pleso (SK), 28.05.2009-31.05.2009]
  Grant ostatní:SRD(SK) APVV-0548-07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: fluorescence microscopy * LSOM * Raman imaging * LBIC
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  In the article our laser scanning optical microscope (LSOM) protoype for fluorescence and Raman imaging is introduced, including detailed description of its parts and principle of operation. Its advantages and properties are mentioned, such as high resolution, wide variability and flexibility(excitation wavelenghts from UV to NIR, variable angle illumination) and other possible applications. The great advantage in comparison with commonly used industrial fluorescence microscopes is based on the wide application field. It will be used for light beam induced current measurements of solar cells, for investigation of waveguiding optical properties of thin films and planar microstructures as well as for mentioned fluorescence microscope and Raman imaging applications.

  V článku je představen náš prototyp laserového skenovacího optického mikroskopu (LSOM) pro fluorescenční a Ramanovské zobrazení, včetně jeho podrobného popisu a funkčního principu. Jsou uvedeny jeho výhody: vysoká citlivost, variabilita a felxibilita (excitační vlnové délky od UV do NIR oblasti, různé uhlové ozařování) a široká možnozt jeho využití. Jeho velkou výhodou v porovnaní s bežně používanými fluorescenčními mikroskopy spočíva právě v univerzálnosti. Lze jej výhodně použít pro LBIC měření solárních článků, studium vlnovodných vlastností tenkých vrstev a fluorescenční a Ramanovské zobrazování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179847