Počet záznamů: 1

Cu-Al-Ni microstructure in the phenomenological theory of martensite with lattice invariant deformation

 1. 1.
  0335328 - FZU-D 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ostapovets, Andrej - Paidar, Václav - Zárubová, Niva
  Cu-Al-Ni microstructure in the phenomenological theory of martensite with lattice invariant deformation.
  [Mikrostruktura Cu-Al-Ni ve fenomenologické teorii martenzitu s invariantní mřížkovou deformací.]
  ESOMAT 2009 - 8th European Symposium on Martensitic Transformations. Les Ulis cedex A: EDP Sciences, 2009 - (Šittner, P.; Paidar, V.; Heller, L.; Seiner, H.), 03010/1-03010/4. ISBN 978-2-7598-0480-1.
  [ESOMAT 2009. Praha (CZ), 07.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk OC09014; GA AV ČR(CZ) IAA200100627; GA AV ČR IAA100100920
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: Cu-Al-Ni * microstructure * phenomenological theory
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://dx.doi.org/10.1051/esomat/200903010

  Geometrical analysis of interfaces in a Cu-Al-Ni alloy is performed on the basis of the phenomenological theory of martensite. Experimentally observed lines in the intervariant interfaces are interpreted as slip steps. The directions of these lines agree with theoretical predictions.

  Byla provedena geometrická analýza rozhraní v Cu-Al-Ni v rámci fenomenologické teorie martensitických transformací. Pozorované čáry ležící v rozhraních mezi varianty martenzitu lze interpretovat jako skluzové čáry. Jejich směr je v souhlasu s teoretickou předpovědí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179823