Počet záznamů: 1

Influence of l -rhamnosyl-d -glucosyl derivatives on properties and biological interaction of flavonoids

 1. 1.
  0335308 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bellocco, E. - Barreca, D. - Lagana, G. - Leuzzi, U. - Tellone, E. - Ficarra, S. - Kotyk, Arnošt - Galtieri, A.
  Influence of l -rhamnosyl-d -glucosyl derivatives on properties and biological interaction of flavonoids.
  [Vliv derivátůl-rhamnosyl-d-glukosylu na vlastnosti a biologické interakce flavonoidů.]
  Molecular and Cellular Biochemistry. Roč. 321, 1-2 (2009), s. 165-171 ISSN 0300-8177
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: hesperidin * hesperetin * anti-proliferative activity * apoptotic pathway
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.896, rok: 2009

  The anti-proliferative and antioxidant activities of various compounds were evaluated with the use of human hepatoma cell lines. Hesperidin and neohesperidine was found to be the most effective, and hesperitin was shown to induce apoptotic pathway

  Linie lidských jaterních buněk byly využity pro stanovení antiproliferačních a antioxidačních aktivit různých látek. Jako nejúčinnější se jevily hesperidin a neohesperidin, zatímco hesperitin vykazoval indukci apoptotické dráhy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179811