Počet záznamů: 1

Mitochondrial reticulum network dynamics in relation to oxidative stress, redox regulation, and hypoxia

 1. 1.
  0335307 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Ježek, Petr - Plecitá-Hlavatá, Lydie
  Mitochondrial reticulum network dynamics in relation to oxidative stress, redox regulation, and hypoxia.
  [Dynamika mitochondriální retikulární sítě ve vztahu k oxidativnímu stresu stresu, redoxní regulaci a hypoxii.]
  International Journal of Biochemistry and Cell Biology. Roč. 41, č. 10 (2009), s. 1790-1804 ISSN 1357-2725
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA500110701; GA MZd(CZ) NR9183; GA MŠk ME09029; GA ČR(CZ) GA303/07/0105
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: mitochondria * network * mitodynamins
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 4.887, rok: 2009

  A single mitochondrial network in the cell undergoes constant fission and fusion primarily depending on the local GTP gradients and mitochondrial energetics. In this review are overviewed the main properties and regulation of pro-fusion and pro-fission mitodynamins, i.e. dynamins-related GTPases responsible for mitochondrial shape-forming, such as pro-fusion mitofusins MFN1, MFN2, and the inner membrane-residing long OPA1 isoforms, and pro-fissions mitodynamins FIS1, MFF, and DRP1 multimers required for scission

  V mitochondriální síti buňky neustále probíhají procesy nazvané fission and fusion, závislé na místních GTP gradientech a mitochondriální energetice. V tomto review jsou ukázány hlavní vlastnosti a regulace pro-fission a pro-fusion proteinů zvaných mitodynaminy, tj. s dynaminy spojených GTP-áz odpovědných za mitochondriální formování tvaru, jako je pro-fúzní mitofusin MFN 1, MFN2, ve vnitřní membráně lokalizované, dlouhé izoformy proteinu OPA1, pro-fission mitodynaminy FIS1, MFF a DRP1 multimery potřebné pro rozštěpení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179810