Počet záznamů: 1

The translocated Liza haematocheila (Teleostei: Mugilidae) as a new host of four species of Saturnius Manter, 1969 (Digenea: Hemiuridae) within its invasive range in the Black Sea

 1. 1.
  0335282 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pankov, P. - Gibson, D. I. - Kostadinova, Aneta
  The translocated Liza haematocheila (Teleostei: Mugilidae) as a new host of four species of Saturnius Manter, 1969 (Digenea: Hemiuridae) within its invasive range in the Black Sea.
  [Přesun Liza haematocheila (Teleostei: Mugilidae) jako nový hostitel čtyř druhů Saturnius manter, 1969 (Digenea: Hemiuridae) v rámci svého invazivní rozsahu v Černém moři.]
  Systematic Parasitology. Roč. 74, č. 1 (2009), s. 29-39 ISSN 0165-5752
  Grant CEP: GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Liza haematocheila * Saturnius * Digenea * Hemiuridae * invasive species
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 0.911, rok: 2009

  This paper presents the first documented record of four species of Saturnius in Liza haematocheila in its invasive Pontic range. S. papernai, S. dimitrovi, S. minutus and Saturnius sp. are described and compared with existing data by means of multivariate morphometric analysis. The morphological and morphometric similarities between the specimens of Saturnius sp. from L. haematocheila and a small form of S. papernai from Liza aurata indicate the possible existence of another, cryptic species. Although having acquired at least three species of Saturnius since its establishment in the Black Sea region, there is no evidence that a Pacific congener has been introduced with this fish. This is the first report of S. minutus from the Black Sea.

  Tato práce představuje první zdokumentovaný záznam čtyř druhů Saturnius v Liza haematocheila v invazivní pontské rozsahu. S. papernai, S. dimitrovi, S. minutus a Saturnius sp. byly popsány a porovnány s existujícími daty pomocí vícerozměrné morfometrické analýzy. Morfologické a morfometrické podobnosti mezi vzorky Saturnius sp. z L. haematocheila a malá forma S. papernai z Liza aurata naznačují možnou existenci jiného, kriptického druhů. Přestože jsme získali alespoň tři druhy Saturnius v oblasti Černého moře, neexistuje žádný důkaz, že tichomořský úhoř byl introdukován. Jedná se o první nález S. minutus z Černého moře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179789