Počet záznamů: 1

New records of rare derogenids (Digenea: Hemiuroidea) from Mediterranean sparids, including the description of a new species of Magnibursatus Naidenova, 1969 and redescription of Derogenes adriaticus Nikolaeva, 1966

 1. 1.
  0335275 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kostadinova, Aneta - Gibson, D. I.
  New records of rare derogenids (Digenea: Hemiuroidea) from Mediterranean sparids, including the description of a new species of Magnibursatus Naidenova, 1969 and redescription of Derogenes adriaticus Nikolaeva, 1966.
  [Nové záznamy vzácných derogenidů (Digenea: Hemiuroidea) z sparidů Středomoří, včetně popisu nového druhu Magnibursatus naidenova, 1969 a redeskribce Derogenes adriaticus Nikolaeva, 1966.]
  Systematic Parasitology. Roč. 74, č. 3 (2009), s. 187-198 ISSN 0165-5752
  Grant CEP: GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Derogenidae * Trematoda * Derogenes * Magnibursatus * Sparidae * Mediterranean
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 0.911, rok: 2009

  This work reports on the presence of derogenine and halipegine derogenids from two sparids, Diplodus annularis and D. sargus from off the Mediterranean coast of Spain. Five derogenid forms were recovered. Derogenes adriaticus is redescribed from D. annularis, and Derogenes sp. is described from the same host but differentiated from the former species. Magnibursatus barretti n. sp. is described from D. sargus and distinguished from other species of the genus especially by its smaller body size and smaller eggs. M. bartolii is redescribed from D. sargus, a new host for this species. A single specimen from D. sargus, somewhat similar to M. minutus is also described, as it exhibits some morphometric differences from the latter species.

  Tato práce studuje přítomnost derogenine a halipegine derogenids ze dvou sparidů, Diplodus annularis a D. sargus z pobřeží Středozemního moře ve Španělsku. Bylo zpět uznáno pět forme derogenidů. Derogenes adriaticus z D. annularis byl redeskribován a Derogenes sp. je popsán ze stejného hostitele, ale odlišný od ostatních druhů. Magnibursatus barretti n. sp. popsán z D. sargus a odlišen od ostatních druhů rodu zejména na základě jeho menší velikosti těla a menších vajíček. M. bartolii je redeskribován z D. sargus, nového hostitele pro tento druh. Jeden vzorek D. sargus, poněkud podobný M. minutus je také popsán, jak se projevují některé morfometrické rozdíly z jeho druhů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179784