Počet záznamů: 1

Stars and Flowers: Handel, Haydn and Mendelssohn in the music history of the Bohemian Lands - a brief account

 1. 1.
  0335254 - UEF-S 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Freemanová, Michaela
  Stars and Flowers: Handel, Haydn and Mendelssohn in the music history of the Bohemian Lands - a brief account.
  [Hvězdy a květiny: Händel, Haydn a Mendelssohn v hudební historii českých zemí - stručná zpráva.]
  Hudební věda. Roč. 46, č. 4 (2009), s. 375-392 ISSN 0018-7003
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Handel * Bohemian Lands * music history * Haydn * Mendelssohn
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  The article sums up the importance and position of Handel, Haydn and Mendelssohn in the music history of the Bohemian Lands.

  Studie shrnuje význam a postavení Handela, Haydna a Mendelssohna v hudební historii českých zemí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005633