Počet záznamů: 1

Search for Large extra spatial dimensions in the dielectron and diphoton channels in $/bm{p/bar{p}}$ collisions at $/bm{/sqrt{s}=}$1.96 TeV

 1. 1.
  0335210 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for Large extra spatial dimensions in the dielectron and diphoton channels in $/bm{p/bar{p}}$ collisions at $/bm{/sqrt{s}=}$1.96 TeV.
  [Hledání velkých extra dimenzí v dvouelektronových a v dvoufotonových kanálech v proton antiprotonových srážkách při těžišťové energii 1.96 TeV.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 5 (2009), 051601/1-051601/7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * Tevatron * dielectron * diphoton
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  We report on a search for large extra spatial dimensions in the dielectron and diphoton channels using a data sample of 1.05 /invfb of /ppb collisions at a center-of-mass energy of 1.96 TeV collected by the D0 detector at the Fermilab Tevatron Collider. The invariant mass spectrum of the data agrees well with the prediction of the standard model. We find 95% C.L. lower limits on the effective Planck scale between 2.1 and 1.3 TeV for 2 to 7 extra dimensions.

  Prezentujeme výsledky hledání velkých extra dimenzí v dvouelektronových a dvoufotonových koncových stavech v datech odpovídající luminositě 1.05 fb(-1) z proton antiprotonových srážek při těžiěťové energii 1.96 TeV nabraných detektorem D0 na urychlovači Tevatron ve Fermilabu. Spektra invariantních hmot souhlasí s předpovědí Standardního modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179734