Počet záznamů: 1

Evidence of WW+WZ production with lepton + jets final states in proton-antiproton collisions at sqrt(s)=1.96 TeV

 1. 1.
  0335191 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Evidence of WW+WZ production with lepton + jets final states in proton-antiproton collisions at sqrt(s)=1.96 TeV.
  [Evidence produkce WW a WZ v rozpadovém kanále lepton+jety v proton antiprotonových srážkách při těžišťové energii 1.96 TeV.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 16 (2009), 161801/1-161801/7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * Tevatron * lepton+jets
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  We present the first evidence of WW+WZ production with lepton+jets final states at a hadron collider. The data correspond to 1.07 inverse femtobarns of integrated luminosity collected with the D0 detector at the Fermilab Tevatron Collider in proton-antiproton collisions at sqrt(s)=1.96 TeV. The observed cross section for WW+WZ production is 20.2 +/- 4.5 pb, consistent with the SM prediction of 16.1 +/- 0.9 pb. The probability for background fluctuations to produce an excess equal to or larger than that observed is estimated to be 5.4e-6, corresponding to a significance of 4.4 standard deviations.

  Prezentujeme první evidenci produkce WW a WZ v koncových stavech s leptonem a jety na hadronovém urychlovači. Pozorovaný účinný průřez je konzistentní s předpovědí Standardního modelu a přesnějčí než předchozí měření v plně leptonových kanálech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179725