Počet záznamů: 1

Participace a spolupráce v malých městech České republiky

 1. 1.
  0335138 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Stachová, Jana
  Participace a spolupráce v malých městech České republiky.
  [Participation and Cooperation in small towns of the Czech Republic.]
  Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Čermák, D.), s. 51-62. Sociologické studie/Sociological Studies, 09, 6. ISBN 978-80-7330-167-5
  Grant CEP: GA MŠk 2D06006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: civic participation * cooperation * small townn
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Participace a spolupráce a jsou pojmy, které se čím dál častěji objevují ve sféře spravování veřejných věcí, v našem případě místních samospráv. Zájem aktérů, individuálních nebo institucionálních, je klíčovým aspektem participačních a kooperativních procesů v lokalitě. Předpokladem zájmu je znalost - dostatek informací o veřejném dění. Při získávání této znalosti je důležitá v prvé řadě osobní motivace aktéra být informován, druhým aspektem je pak samotná informační strategie dané instituce.

  Participation and cooperation are conceptions that often occur in the local public service more frequently. Individual and institutional actors’ interest is crucial aspect of participative and cooperative processes in the locality. Knowledge – sufficiency of information of public affairs– is basic condition for this interest. In the process of acquiring this knowledge both individual motivation to be informed and informational strategy of the institution are important.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179691