Počet záznamů: 1

Influence of physical properties and chemical composition of sample on formation of aerosol particles generated by nanosecond laser ablation at 213 nm

 1. 1.
  0335105 - UIACH-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Holá, M. - Konečná, V. - Mikuška, Pavel - Kaiser, J. - Kanický, V.
  Influence of physical properties and chemical composition of sample on formation of aerosol particles generated by nanosecond laser ablation at 213 nm.
  [Vliv fyzikálních vlastností a chemického složení vzorku na tvorbu aerosolových částic vzniklých při nanosekundové laserové ablaci při 213 nm.]
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Roč. 65, č. 1 (2010), s. 51-60 ISSN 0584-8547
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: sample properties * aerosol particles * composition
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.549, rok: 2010

  The influence of physical properties and chemical composition of selected samples on the size and concentration of aerosol particles generated by nanosecond Nd:YAG laser ablation at 213 nm was investigated for three sets of different materials (carbides, steel and silica glasses).

  Byl sledován vliv fyzikálních vlastností a chemického složení vybraných vzorků na velikost a koncentraci aerosolových částic vzniklých při nanosekundové Nd:YAG laserové ablaci při 213 nm pro tři sady různých materiálů (karbidy, ocel a křemenná skla).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179672