Počet záznamů: 1

"Od toho dne, kdy jsme ruku v ruce vykročili do zasněžených ulic Leningradu". Dopisy Magdy N. Ivanu Málkovi z let 1951-1970

 1. 1.
  0335095 - MSUA-W 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Franc, Martin
  "Od toho dne, kdy jsme ruku v ruce vykročili do zasněžených ulic Leningradu". Dopisy Magdy N. Ivanu Málkovi z let 1951-1970.
  ["Since that day when we walked onto the streets of Leningrad covered in snow, hand by hand". Letters of Magda N. to Ivan Málek from 1951-1970.]
  Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Roč. 2, č. 2 (2009), s. 125-140 ISSN 1803-411X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800770701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Málek, Ivan * history of science
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek je věnován změnám v pocitech intelektuálů z počátku 50. let do roku 1970. Autor si vybral pro své studium dopisy Magdalény N., slovenské odbornice na pracovní lékařství a počátkem padesátých let funkcionářky Povereníctva zdravotníctva, jejímu příteli Ivanu Málkovi, významnému českým biologovi, členu vedení Československé akademie věd, který byl během 1. poloviny 50. let také nadšeným zastáncem lysenkismu. V článku bylo pojednáno o vlivu některých událostí na tyto osobnosti, jako byla například ztráta členství Magdalény N. v Komunistické straně, Málkova těžká osobní krize, částečné odhalení Stalinových zločinů nebo okupace Československa v srpnu 1968, která vedla k definitivnímu kariérnímu pádu Ivana Málka.

  The article is devoted to changes in the intellectuals feelings in the beginning of 1950s until 1970. Author chose for his text letters from Magdaléna N., a Slovak expert on occupational therapy, to her friend Ivan Malek, an important Czech biologist, a top member of the Czechoslovak Academy of Sciences and during the 1st half of 1950s also an enthusiastic supporter of Lysenkoism. The article dealt with influence of some events on these personalities - for example Magdaléna N.´s loss of membership in the Communistic Party, Málek´s serious personal crisis, a partial disclosure of Stalin´s crimes or occupation of Czechoslovakia in August 1968 that led to the total fall of Ivan Málek´s professional career.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179665