Počet záznamů: 1

Cavity pressure acceleration: An efficient laser-based method of production of high-velocity macroparticles

 1. 1.
  0335092 - UFP-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Borodziuk, S. - Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Badziak, J. - Chodukowski, T. - Ullschmied, Jiří - Krouský, Eduard - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Rohlena, Karel - Skála, Jiří - Pisarczyk, P.
  Cavity pressure acceleration: An efficient laser-based method of production of high-velocity macroparticles.
  [Urychlení tlakem v dutině: účinná laserová metoda tvorby velmi rychlých makročástic.]
  Applied Physics Letters. Roč. 95, č. 23 (2009), s. 231501-231501 ISSN 0003-6951
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528; GA MŠk(CZ) 7E09092
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: Laser-plasma interaction * PALS laser * cavity pressure acceleration * acceleration of macroparticles
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2009

  A new efficient method of accelerating macroparticles to high velocities employs pressure of the plasma produced by a focused pulsed high-power laser beam inside a cavity-type target. We called it the cavity pressure acceleration (CPA) and tested it during experiments at the PALS laser. CPA makes it possible to accelerate both light and heavy macroparticles in arbitrary direction, with the acceleration efficiency far exceeding that achieved up to now by using the classic ablative acceleration scheme.

  Nová účinná metoda urychlování makročástic na vysoké rychlosti využívá tlaku plazmatu vytvořeného fokusovaným paprskem výkonového laseru unvnitř dutinového terče. Nazvali jsme ji "cavity pressure acceleration" (CPA) a otestovali během experimentů na laseru PALS. CPA umožňuje urychlovat jak lehké, tak těžké makročástice v libovolném směru, s urychlovací účinností značně převyšující účinnost doposud dosaženou při použití klasického ablativního urychlovacího schématu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179663