Počet záznamů: 1

Anomalous Coating of Iron Microparticles by Ni-Co Layers in the 3D Stirred Heterogeneous System: Impedance Study

 1. 1.
  0335065 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gál, Miroslav - Orináková, R. - Wiemhöfer, H.-D. - Chovan, P. - Krajniková, A. - Híveš, J.
  Anomalous Coating of Iron Microparticles by Ni-Co Layers in the 3D Stirred Heterogeneous System: Impedance Study.
  [Anomální vylučování Ni-Co povlaku na železných mikročásticích v 3D heterogénním systému studované pomocí impedanční spektroskopie.]
  Journal of the Electrochemical Society. Roč. 156, č. 11 (2009), D462-D468 ISSN 0013-4651
  Grant CEP: GA ČR GP203/09/P502; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: fluidized-bed electrodes * electrochemical impendance * magnetic properties
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.241, rok: 2009

  A high level controlled electrochemical metal plating of the homogeneous, uniform, and adhesive Ni-Co nano-/microlayer on an Fe microparticle powder substrate in the stirred heterogeneous system (SHS) is reported. The influence of the volume fraction of suspended powder particles on the partial current efficiency of the electrolytic coating process is evaluated using electrochemical impedance spectroscopy. The role of both the solid Fe powder microparticles and the electrochemical deposition of binary coating on the particle surface of the charge-transfer mechanism through SHS is discussed. The equivalent circuit on the porous electrode model is proposed and, adopting this approach, some calculations and simulations of the experimental data are done. The optimal volume fraction of solid particles in the charge transfer of our SHS is suggested. The formation of permanent aggregates of powder microparticles during the electrolysis is proved.

  V článku se pojednává o kontrolovaném elektrochemickém vylučování homogenního, uniformního a adhezivního Ni-Co nano/mikro povlaku na práškových železných částicích v heterogenním míchaném systému. Pomocí elektrochemické impedanční spekroskopie byl sledován vliv množství částic v systému na vylučovací process. Diskutuje se úloha jak částic, tak složení elektrolytu na vylučovací proces. Byl navržen ekvivalentní obvod, na základě kterého byli provedeny výpočty. Byl potvrzen vznik řetězců částic a optimalizován proces vylučování. Na chakterizaci povrchu byli využity metody skenovacího mikroskopu, X-ray difrakce, AAS.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179640