Počet záznamů: 1

Demografická a socioekonomická dynamika obcí Blatná, Český Krumlov a Velké Meziříčí za posledních 20 let jako podmiňující faktor jejich rozvoje

 1. 1.
  0335052 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vobecká, Jana
  Demografická a socioekonomická dynamika obcí Blatná, Český Krumlov a Velké Meziříčí za posledních 20 let jako podmiňující faktor jejich rozvoje.
  [Demographic and socio-economic dynamics in Blatná, Český Krumlov and Velké Meziříčí as a factor of its development capacities in the last 20 years.]
  Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Čermák, D.), s. 13-23. Sociologické studie/Sociological Studies, 09, 6. ISBN 978-80-7330-167-5
  Grant CEP: GA MŠk 2D06006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: local politics * suburban areas * local ecnomy
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola ukazuje kontext, ve kterém je uskutečňována lokální politika a realizovány různé formy rozvojového partnerství. Analyzuje geografickou polohu sledovaných obcí, jejich atraktivitu jakožto lokálního centra i na socio-ekonomickou strukturu obyvatel. Ukazuje se, že všechny tři sledované obce jsou relativně přitažlivým místem pracovní dojížďky a že mají okolo sebe pás suburbánních obcí. Na druhou stranu, v současnosti všechny tři obce migračně ztrácejí obyvatelstvo v mladém produktivním věku.

  The chapter shows the context in which the local politics and different forms of development partnership are executed. It analyses the position of three small and mid-sized municipalities according to their geographic location, its local economic atractiveness and socio-economic structure of its inhabitants. It shows that all three of them are important local employment centre with a suburban belt around them. On the other hand all of them are loosing population of young economically actives.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179632