Počet záznamů: 1

Nutrients and disturbance history in two Plantago species: maternal effects as a clue for observed dichotomy between resprouting and seeding strategies

 1. 1.
  0335033 - BU-J 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Latzel, Vít - Hájek, Tomáš - Klimešová, Jitka - Gómez, S.
  Nutrients and disturbance history in two Plantago species: maternal effects as a clue for observed dichotomy between resprouting and seeding strategies.
  [Živiny a disturbanční historie u dvou druhů jitrocelů: efekt matky jako vodítko pro pozorovanou dichotomii mezi vegetativní a generativní regenerační strategií.]
  Oikos. Roč. 118, č. 11 (2009), s. 1669-1678 ISSN 0030-1299
  Grant CEP: GA ČR GD206/08/H044; GA ČR(CZ) GA526/06/0723
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: maternal effects * nutrients * disturbance
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 3.147, rok: 2009

  We assessed the role of nutrients and disturbance experienced by mothers (maternal effects) in the growth of progeny in a pot experiment using two Plantago species. Photosynthetic capacity, biomass allocation and fecundity were measured. Offspring of plants grown in nutrient poor conditions produced more leaves, spikes and longer leaves and in case of P. lanceolata, they had also higher photosynthetic capacity. The progeny of P. media mothers that had resprouted after disturbance was favored in nutrient poor conditions whereas the progeny of undisturbed plants was favored in nutrient rich conditions. This study demonstrates that maternal effects may play a role in the success of either a seeding or a resprouting strategy in environments with different nutrient availability. Moreover, we showed that alteration of photosynthetic capacity, even during adult stages, is a mechanism through which maternal plants may impact their progeny.

  Testovali jsme úlohu živin a narušení, které zažily matky (efekt matky) na růst potomků v květináčovém experimentu se dvěma druhy jitrocelů. Měřili jsme fotosyntézu, alokaci biomasy a plodnost. Potomci matek z živinami chudých podmínek vytvářeli více listů a klasů a také tvořili delší listy. V případě P. lanceolata měli také vyšší fotosyntézu. Potomci rostlin P. media, jejichž matky byly narušeny, byli úspěšnější v chudých půdách, zatímco potomci nenarušených matek v živinami bohatých. Naše studie demonstruje, že efekt matky může hrát důležitou roli v úspěchu buď generativní či vegetativní regenerační strategii v rozdílně produktivních prostředí. navíc jsme demonstrovali, že ovlivnění fotosystému může být mechanismus, jak mateřská rostlina může ovlivňovat své potomky
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179616