Počet záznamů: 1

Ukolébavka v prostoru – prostor v ukolébavce. Miloslava Kabeláče Šest ukolébavek (1956)

 1. 1.
  0335025 - UEF-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kordík, Pavel
  Ukolébavka v prostoru – prostor v ukolébavce. Miloslava Kabeláče Šest ukolébavek (1956).
  [A Lullaby in a Space – the Space in the Lullaby. Miloslav Kabeláč’s Six Lullabies (1956).]
  Hudební věda. Roč. 46, č. 4 (2009), s. 393-417 ISSN 0018-7003
  Grant CEP: GA ČR GA408/09/1836
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: accompaniment structure * structural analysis * phenomenology * variation * sound textures * polyphony * harmony * homophony * lullaby * language * simple song * anamnesis * song
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie navazuje na článek, publikovaný v předchozím čísle (Hudební věda 3/2009). Její autor se tentokrát věnuje doprovodu sólového hlasu (flétna, basový klarinet, smyčce a malý ženský sbor), který je důsledně vyvozen z materiálu sólového altu. Variativní pole je značně pestré, od práce s jediným tónem, vyjmutým ze sólového partu až po zpracování jeho celých frází do tvarově vzdálených intonací. Skladatel vytváří dvě základní zvukové textury - od rytmizované prodlevy jediného tónu až k rozličným polyfonním kombinacím. Textury komponují dvě základní plochy - plochy vrstvící nad sebe několik více či méně vzájemně samostatných pásem a plochy, jejichž vyznění je harmonizované, hommogenní. Obě kontrastní plochy od sebe nejsou izolované, jsou vůči sobě postavené tak, jakoby jedny organicky vyrůstaly z druhých či naopak.

  The study is a follow-up to an earlier one (published in the previous issue). The author focuses in particular on the accompaniment structure (flute, bass clarinet, strings and small female choir), which is completely extracted from material in the solo vocal line. There is a wide range of variation, from the use of only one tone to the expansion of melodic cells from the original vocal line. The composer creates different sound textures ranging from a rhythmic pedal on a single tone to different polyphonic combinations. Sound textures trace two principal planes: one of reciprocal stratification of the sounds layers which are more or less independent and the other, where all layers are in a harmony. They exist, not in isolation from each other, but grow organically from one another.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005609