Počet záznamů: 1

Immobilized Inocula of White-Rot Fungi Accelerate both Detoxification and Organic Matter Transformation in Two-Phase Dry Olive-Mill Residue

 1. 1.
  0335024 - MBU-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sampedro, I. - Cajthaml, Tomáš - Marinari, S. - Stazi, S. R. - Grego, S. - Petruccioli, M. - Federici, F. - D´Annibale, A.
  Immobilized Inocula of White-Rot Fungi Accelerate both Detoxification and Organic Matter Transformation in Two-Phase Dry Olive-Mill Residue.
  [Imobilizované inokulum hub bílé hniloby urychluje detoxifikaci i transformaci ve suchém zbytku po dvou fázovém zpracování oliv.]
  Journal of Agricultural and Food Chemistry. Roč. 57, č. 12 (2009), s. 5452-5460 ISSN 0021-8561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: White-rot fungi * immobilized inocula * phenols
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.469, rok: 2009

  The potential use for agronomic purposes of dry olive-mill residue (DOR), solid waste from the olive oil two-phase extraction process, might be impaired by its phytotoxicity. Although fungal treatments can detoxify DOR, long times are required for these processes. The objective of this study was to assess whether the addition of immobilized fungal inocula to DOR might improve colonization rates, thus reducing the time necessary for its detoxification and bioconversion. Inocula of Panus tigrinus CBS 577.79 and Phlebia sp. DABAC 9 immobilized on either chopped maize stalks or polyurethane sponge (PS) led to higher removals of both phenols and phytotoxicity from DOR than free inocula after 4 weeks of incubation. Best dephenolization (85 percent) was with PS-immobilized Phlebia sp., the use of which reduced germinability inhibition of Lepidium sativum and Lactuca sativa by 80 and 71.4 percent, respectively

  Potenciální použití zbytků po suchém zpracování oliv pro zemědělské účely může být problematické z důvodu fytotoxicity materiálu. Ačkoliv houbové přečištění může vést ke snížení toxicity, tento proces trvá dlouhou dobu. Cílem této práce bylo zjistit, zda-li přídavek houbového inokula může tento proces urychlit. Inokula hub Panus tigrinus CBS 577.79 a Phlebia sp. DABAC 9 imobilizované na nasekané kukuřičné slámě a polyuretanu urychlily odstiňování fenolů a snižování fytotoxicity v průběhu 4 týdnů inkubace. Nejvýraznější snížení fenolů (85 procent) bylo dosaženo použitím houby Phlebia s polyuretanem. Fytotoxicita byla měřena pomocí klíčivosti epidium sativum a Lactuca sativa a snížili se o 80 a 71.4 procent
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179610