Počet záznamů: 1

Differences in TRAIL-induced changes of Mcl-1 expression among distinct human colon epithelial cell lines

 1. 1.
  0335022 - BFU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaculová, Alena - Hofmanová, Jiřina - Zatloukalová, Jiřina - Kozubík, Alois
  Differences in TRAIL-induced changes of Mcl-1 expression among distinct human colon epithelial cell lines.
  [Rozdíly ve změnách exprese Mcl-1 indukované TRAILem u různých lidských epiteliálních buněk tlustého střeva.]
  Experimental Cell Research. Roč. 315, č. 19 (2009), s. 3259-3266 ISSN 0014-4827
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/07/1178; GA ČR(CZ) GA301/07/1557; GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: TRAIL * Mcl-1 * apoptosis
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.589, rok: 2009

  We examined the changes of anti-apoptotic Mcl-1 protein level following TRAIL treatment in human epithelial cells representing different stages of colon carcinogenesis. While TRAIL was capable of triggering an anti-apoptotic signaling leading to significant early ERK-mediated transcriptional up-regulation of Mcl-1 in selected colon adenocarcinoma cell lines, none or very limited effects were demonstrated in cell lines derived from colon lymph node metastasis or fetal colon. We demonstrated an immediate impact of Mcl-1 protein level manipulations on the course of early acute apoptotic response of colon adenocarcinoma cells to TRAIL.

  Byly studovány změny množství antiapoptotického proteinu mcl-1 po působení TRAILu u lidských epiteliálních buněk reprezentujících různá stadia vývoje nádorového onemocnění tlustého střeva. Zatímco TRAIL indukoval významný nárůst transkripce mcl-1 prostřednictvím aktivace dráhy ERK u buněk adenokarcinomu kolonu, omezené nebo žádné efekty nebyly pozorovány u buněk sekundárních metastáz kolonu nebo fetálních buněk kolonu. Prokázali jsme významnou úlohu proteinu Mcl-1 v raných fázích odpovědi buněk adenokarcinomu kolonu k apoptotickému působení TRAILu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179608