Počet záznamů: 1

Biodegradation of endocrine-disrupting compounds and suppresion of estrogenic activity by ligninolytic fungi

 1. 1.
  0335014 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Cajthaml, Tomáš - Křesinová, Zdena - Svobodová, Kateřina - Moeder, M.
  Biodegradation of endocrine-disrupting compounds and suppresion of estrogenic activity by ligninolytic fungi.
  [Biodegradace endokrinně disruptivních látek a potlačení estrogenní aktivity pomocí ligninolytických hub.]
  Chemosphere. Roč. 75, č. 6 (2009), s. 745-750 ISSN 0045-6535
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA MŠk 2B06156; GA AV ČR KJB600200613
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Biodegradation * Endocrine disrupters * White rot fungi
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.253, rok: 2009

  Endocrine-disrupting compounds (EDCs) represent a large group of substances of natural and anthropogenic origin. They are widely distributed in the environment and can pose serious risks to aquatic organisms and to public health. In this study, 4-n-nonylphenol, technical 4-nonylphenol, bisphenol A, 17 alpha-ethinylestradiol, and triclosan were biodegraded by eight ligninolytic fungal strains (Irpex lacteus 617/93, Bjerkandera adusta 606/93, Phanerochaete chrysosporium ME 446, Phanerochaete magnoliae CCBAS 134/1. Pleurotus ostreatus 3004 CCBAS 278, Trametes versicolor 167/93, Pycnoporus cinnabarinus CCBAS 595, Dichomitus squalens CCBAS 750)

  Endokrinní disruptory (EDs) představují širokou skupinu látek přirozeného i antropogenního původu. Tyto látky se běžně vyskytují v životním prostředí a mohou způsobovat vážné problémy nejen vodním organismům. Tato práce je zaměřena na degradaci 4-n-nonylfenolu, technického 4-nonylphenolu, bisfenolu A, 17-ethinylestradiolu a irgasanu pomocí 8 kmenů ligninolytických hub (Irpex lacteus 617/93, Bjerkandera adusta 606/93, Phanerochaete chrysosporium ME 446, Phanerochaete magnoliae CCBAS 134/1. Pleurotus ostreatus 3004 CCBAS 278, Trametes versicolor 167/93, Pycnoporus cinnabarinus CCBAS 595, Dichomitus squalens CCBAS 750)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179603