Počet záznamů: 1

Effect of food quantity and quality on population growth rate and digestive activity in the euryhaline rotifer .i.Brachionus plicatilis./i. Müller

 1. 1.
  0334974 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Štrojsová, M. - Suga, K. - Hagiwara, A. - Vrba, Jaroslav
  Effect of food quantity and quality on population growth rate and digestive activity in the euryhaline rotifer Brachionus plicatilis Müller.
  [Vliv kvantity a kvality potravy růstovou rychlost populace a trávicí aktivitu u euryhalinního vířníka Brachionus plicatilis Müller.]
  International Review of Hydrobiology. Roč. 94, č. 6 (2009), s. 706-719 ISSN 1434-2944
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: reproduction * nitrogen limitation * phosphorus limitation * phosphatase activity
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.082, rok: 2009

  We investigated the nutritional effects of both food quantity and quality on Brachionus plicatilis. We examined population growth rate, reproduction and phosphatase activity (PA) in the homogenate of rotifers fed by nutrient-replete algal food supplied at different quantities. Population growth rate, number of eggs per individual and PA were affected by food quantity. The highest population growth rate was reached by rotifers fed by nutrient-replete food, while it did not significantly differ between rotifers fed on nitrogen (N)-depleted and phosphorus (P)-depleted food. The number of eggs per individual was more affected by N than P supply. The results indicate that B. plicatilis is not able to regulate its digestive apparatus in terms of efficiently getting access to essential nutrients when scarce, but do this when nutrient-replete food is available in different quantity.

  Byly studovány nutriční účinky kvantity i kvality potravy na vířníka Brachionus plicatilis. Měřila se růstová rychlost populace, reprodukce a fosfatázové aktivity (PA) v homogenátu vířníků krmených živinami bohatou řasovou potravou v různém množství. Kvantita potravy ovlivnila růstovou rychlost populace, počet vajíček na vířníka a PA. Nejvyšší růstové rychlosti dosahovali vířníci krmení živinami bohatou řasovou potravou, zatímco růstové rychlosti vířníků krmených potravou s nedostatkem dusíku (N) a fosforu (P) se významně nelišily. Počet vajíček na vířníka byl více ovlivněn přísunem N než P. Výsledky ukázaly, že B. plicatilis není schopen regulovat trávicí aparát s ohledem na zpřístupnění esenciálních živin, pokud jsou nedostatkové, ale je schopen jej regulovat, když má k dispozici živinami bohatou potravou v různém množství.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179574