Počet záznamů: 1

Mitochondrial tRNA import in Trypanosoma brucei is independent of thiolation and the Rieske protein

 1. 1.
  0334944 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Paris, Zdeněk - RUBIO, M. A. T. - Lukeš, Julius - Alfonzo, J. D.
  Mitochondrial tRNA import in Trypanosoma brucei is independent of thiolation and the Rieske protein.
  [Thiolace tRNA ani protein Rieske nehrají roli při importu tRNA do mitochodrie Trypanosoma brucei.]
  R N A. Roč. 15, č. 7 (2009), s. 1398-1406 ISSN 1355-8382
  Grant CEP: GA ČR GA204/06/1558; GA MŠk LC07032; GA MŠk 2B06129
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: T. brucei * tRNA import * 2-thiolation * RIC * Rieske * Fe-S cluster
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.198, rok: 2009

  All mitochondrial tRNA genes are encoded in nucleus of T. brucei and thus all tRNAs have to be imported from the cytosol. We have investigated that silencing of the cysteine desulfurase, TbNfs, the key enzyme in tRNA thiolation (s2U) and Fe-S cluster formation in vivo, has no effect on tRNA partitioning. This is especially surprising in light of a recent report suggesting that in L. tropica the Rieske Fe-S protein is an essential component of the RNA import complex. We also show that down-regulation of the Rieske protein by RNA interference, similar to the TbNfs knockdowns, has no effect on import. The data presented here supports: s(2)U is not a negative determinant for tRNA import; the Rieske protein is not an essential component of the import machinery, and since the Rieske protein is essential for respiration and maintenance of inner mitochondrial membrane potential, neither process plays a critical role in tRNA import.

  Všechny mitochondriální tRNA geny jsou kódovány v jádře Trypanosoma brucei, a proto musí být jednotlivé tRNA importovány z cytosolu. V této práci jsme ukázali, že vypnutí cystein desulfurázy (TbNfs), klíčového enzymu thiolace tRNA (s2U) a tvorby Fe-S center, nemá žádný vliv na tRNA import. Výsledek je zvláště překvapující s ohledem na nedávné studie naznačující, že Fe-S protein Rieske je nezbytnou součástí komplexu importu tRNA u Leishmania tropica. Dále jsme prokázali, že vypnutí genu kódující protein Rieske pomocí RNA interference, podobně jako vypnutí genu pro TbNfs, nemá žádný vliv na tRNA import. Z našich dat vyplývá, že s(2)U není negativním prvkem ovlivňujícím tRNA import, protein Rieske není zásadní složkou importu a jelikož je Rieske nezbytný pro dýchání a udržování mitochondriálního membránového potenciálu, nehraje žádná z těchto funkcí rozhodující roli v importu tRNA do mitochondrie T. brucei.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179551