Počet záznamů: 1

Tissue-dwelling philometrid nematodes of the fish Arapaima gigas in Brazil

 1. 1.
  0334936 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Santos, C. P. - Moravec, František
  Tissue-dwelling philometrid nematodes of the fish Arapaima gigas in Brazil.
  [Tkáňové filometridní hlístice ryby Arapaima gigas v Brazílii.]
  Journal of Helminthology. Roč. 83, č. 2 (2009), s. 295-301 ISSN 0022-149X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0170; GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Philometrid nematodes * Arapaima * Brazil
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 0.863, rok: 2009

  The nematode Rumai rumai Travassos, 1960 (Philometridae) is redescribed from the tissues of the mouth, tongue, operculum and head of the arapaima, Arapaima gigas (Schinz) (Osteichthyes), from Mexiana Island, Amazon River Delta, Brazil. Additional data on the related Nilonema senticosum (Baylis, 1922) from the same host and locality are also presented. Rumai rumai is characterized by the presence of a sclerotized formation on the female cephalic end, dorsal and ventral cephalic projections, the shape and structure of the oesophagus and a conical caudal extremity. Males of both R. rumai and N. senticosum, specific parasites of the ancient arapaima fish in the Neotropics, remain unknown. The relationship between these tissue-dwelling nematodes and the aquaculture system of Mexiana Island is commented upon.

  Je podána redeskripce hlístice Rumai rumai Travassos, 1960 (Philometridae) z tkání úst, jazyka, skřelí a hlavy arapaimy Arapaima gigas (Schinz) (Osteichthyes) z ostrova Mexiana v ústí řeky Amazonky v Brazílii. Další údaje se týkají příbuzného druhu Nilonema senticosum (Baylis, 1922) ze stejného hostitele a lokality. Rumai rumai je charakterizován přítomností sklerotizovaného útvaru na hlavovém konci samice, dorzálními a ventrálními cefalickými výrustky, tvarem a stavbou jícnu a kónickým zadním koncem těla. Samci obou druhů, které jsou specifickými parazity starobylých arapaim v neotropické oblasti, nejsou zatím známi. Je komentován vzájemný vztah mezi těmito tkáňovými parazity a provozováním akvakultury na ostrově Mexiana.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179544