Počet záznamů: 1

Two new species of philometrids (Nematoda: Philometridae) from marine fishes off South Carolina

 1. 1.
  0334930 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Moravec, František - de Buron, I.
  Two new species of philometrids (Nematoda: Philometridae) from marine fishes off South Carolina.
  [Dva nové druhy filometridních hlístic (Nematoda: Philometridae) z mořských ryb od Jižní Karolíny.]
  Journal of Parasitology. Roč. 95, č. 3 (2009), s. 722-727 ISSN 0022-3395
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0170; GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Philometra * Philometroides * marine fish
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.195, rok: 2009

  Two new species of philometrid nematodes are described from female specimens collected from the body cavity of the spotted moray and the cobia from off the Atlantic coast of South Carolina. Philometra gymnothoracis n. sp. is characterized by the conspicuously depressed mouth, the presence of 8 small cephalic papillae arranged in 4 submedian pairs, the esophagus with an anterior bulbous inflation, 2 small papilla-like caudal projections, the body length of the gravid female 435-760 mm, short ovaries, the length of larvae from the uterus 474-544 µm, and by the location in the host (body cavity). Philometroides marinus n. sp. differs mainly in having small cuticular bosses only on the anterior part of the body, in possessing 4 markedly large cephalic projections, each with 2 minute papillae, 2 large caudal projections, and in the location in the host (body cavity); the body length of subgravid and gravid females is 130-550 mm, that of larvae from the uterus 600-642 µm.

  Z murény Gymnothorax moringa (Cuvier) (Muraenidae, Anguilliformes) a perciformní ryby Rachycentron canadum (Linnaeus) od atlantického pobřeží Jižní Karolíny jsou popsány 2 nové druhy philometridních hlístic. Philometra gymnothoracis je charakterizována hlavně sníženými ústy, přítomností 8 malých hlavových papil uspořádaných do 4 submediálních párů, jícnem s bulbusovitým rozšířením na předním konci, 2 malými papilovitými kaudálními výrustky, délkou těla gravidních samic 435-760 mm, krátkými vaječníky, délkou larev z dělohy 474-544 µm a lokalizací v hostiteli (dutina tělní). Philometroides marinus se liší od ostatních druhů tohoto rodu z mořských a brakických ryb hlavně přítomností malých kutikulárních papilovitých výrustků pouze na přední části těla, přítomností 4 nápadně velkých hlavových výrustků, každý se 2 nepatrnými papilami, 2 velkých kaudálních výrustků a lokalizací v hostiteli (dutina tělní); délka těla subgravidních samic je 130-550 mm, délka larev z dělohy 600-642 µm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179538