Počet záznamů: 1

Sources of potentially infectious human microsporidia: molecular characterization of microsporidia isolates from exotic birds in the Czech Republic, prevalence study and importance of birds in epidemiology of the human microsporidial infections

 1. 1.
  0334911 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kašičková, D. - Sak, Bohumil - Kváč, Martin - Ditrich, Oleg
  Sources of potentially infectious human microsporidia: molecular characterization of microsporidia isolates from exotic birds in the Czech Republic, prevalence study and importance of birds in epidemiology of the human microsporidial infections.
  [Zdroj pro lidi potencionálně infekčních mikrosporidií: molekulární charakterizace izolátů mikrosporidií z exotických ptáků v České republice, prevalenční studie a význam ptáků v epidemiologii lidských mikrosporidióz.]
  Veterinary Parasitology. Roč. 165, 1/2 (2009), s. 125-130 ISSN 0304-4017
  Grant CEP: GA ČR GP523/07/P117
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: human pathogenic microsporidia * prevalence * exotic birds
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 2.278, rok: 2009

  A total of 287 faecal specimens of captive exotic birds were randomly collected from Bohemian pet stores, avian breeders and keepers and were screened for the presence of human pathogenic microsporidia by PCR. Microsporidial DNA was identified in 115 samples (40.1%). Single-species infection was detected in 36 birds (12.5%) for E. bieneusi, 36 birds (12.5%) for E. cuniculi and 18 birds (6.3%) for E. hellem. No E. intestinalis positive samples were identified. Moreover, co-infections were detected in 25 birds: E. bieneusi together with E. cuniculi in 14 animals (4.9%) or E. hellem in 11 cases (3.8%). E. hellem was present in 1A (5.2%) and III (0.3%) genotypes, E. cuniculi in I (2.4%), II (8.0%) and III (0.7%) genotypes and E. bieneusi in A (8.4%) and EbpA (10.8%) genotypes. Several of these genotypes have never been recorded in birds before. The results of this report suggest the low host specificity of detected microsporidia and describe 44 new avian hosts.

  Celkem 287 vzorků trusu exotických ptáků bylo náhodně shromážděno z českých zoo-butiků a od chovatelů a vyšetřeno na přítomnost pro lidi patogenních mikrosporidií pomocí PCR. DNA mikrosporidií byla identifikována ve 115 vzorcích (40.1%). Jednodruhová infekce E. bieneusi byla detekována u 36 ptáků (12.5%), E. cuniculi u 36 ptáků (12.5%) a E. hellem u 18 ptáků (6.3%). Žádný vzorek nebyl E. intestinalis-pozitivní. Navíc byly zjištěny smíšené infekce u 25 ptáků: E. bieneusi společně s E. cuniculi u 14 jedinců (4.9%) nebo s E. hellem v 11 případech (3.8%). Byly detekovány genotypy 1A (5.2%) a III (0.3%) u E. hellem, I (2.4%), II (8.0%) a III (0.7%) u E. cuniculi a A (8.4%) a EbpA (10.8%) u E. bieneusi. Některé z těchto genotypů nebyly dosud popsány u ptáků. Výsledky této studie naznačují nízkou hostitelskou specifitu zjištěných druhů mikrosporidií a popisují 44 nových ptačích hostitelů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179520