Počet záznamů: 1

Experimental and theoretical investigations of mechanisms responsible for plasma jets formation at PALS

 1. 1.
  0334897 - UFP-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Demchenko, N. N. - Gus'kov, S. Yu. - Kálal, M. - Ullschmied, Jiří - Krouský, Eduard - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Rohlena, Karel - Skála, Jiří - Pisarczyk, P.
  Experimental and theoretical investigations of mechanisms responsible for plasma jets formation at PALS.
  [Experimentální a teoretický výzkum mechanizmů zodpovědných za formování plazmových jetů na (laseru) PALS.]
  Laser and Particle Beams. Roč. 27, č. 3 (2009), s. 415-427 ISSN 0263-0346
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: Laser-plasma interaction * laser produced-plasma jet * radiative cooling * target irradiation geometry * PALS laser * laser interferometry
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 4.420, rok: 2008

  The experiments carried out with the PALS iodine laser have shown that well-formed plasma jets can be produced at laser interaction with targets made of materials with high atomic numbers (e.g. Cu), while it is impossible to launch a plasma jet on targets made of light materials like plastic. This difference is discussed by considering the radiative cooling of expanding plsmas, the influence of target irradiation intensity profile, and different expansion regimes of the Cu and plastic plasmas. The results of experiments and theoretical analyses show that the relative role of those three factors depends on the target irradiation geometry as well as on the target material used.

  Experimenty provedené na jódovém laseru PALS ukázaly, že dobře zformované plazmové jety lze produkovat při interakci laserového záření s terčíky vyrobenými z materiálu o vysokém atomovém čísle (např. Cu), zatím co je téměř nemožné vytvářet je na terčících z lehkého materiálu jako je PET. Příčina tohoto rozdílu je diskutována s uvážením radiačního chlazení expandujícího plazmatu, vlivu profilu intenzity laserového záření na terči a rozdílného průběhu expanse Cu a PET plazmatu. Výsledky experimentů a teoretických analýz ukazují, že relativní role těchto tří faktorů závisí na geometrii ozáření terče a na druhu použitého terčového materiálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179507