Počet záznamů: 1

A novel method for trace tritium transport studies

 1. 1.
  0334877 - UFP-V 2010 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Bonheure, G. - Mlynář, Jan - Murari, A. - Giroud, C. - Belo, P. - Bertalot, L. - Popovichev, S. - JET EFDA, Contributors.
  A novel method for trace tritium transport studies.
  [Nová metoda pro studium transportu stopového tritia.]
  Nuclear Fusion. Roč. 49, č. 8 (2009), 085025 ISSN 0029-5515
  Grant CEP: GA MŠk LA08048
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Tokamak * transport * tritium * tomography
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 4.270, rok: 2009
  http://www.iop.org/EJ/article/0029-5515/49/8/085025/nf9_8_085025.pdf http://www.iop.org/EJ/article/0029-5515/49/8/085025/nf9_8_085025.pdf

  A new method combining a free-form solution for the neutron emissivity and the ratio method is applied to the investigation of tritium particle transport in JET plasmas. The 2D neutron emissivity is calculated using the minimum Fisher regularization method. 1D profiles suitable for transport analysis are then obtained by subsequent poloidal integration. Tritium transport in the plasma core approaches the neoclassical level in some cases. For the set of plasmas analysed and within the uncertainty, tritium particle confinement follows the ITER IPB98(y,2) particle scaling confinement.

  Nová metoda, která kombinuje volné řešení neutronové emisivity a metodu podílu je aplikována na výzkum transportu částic tritia v plazmatu JET. 2D emisivita neutronů je vypočtena pomocí metody Fisherova minima regularizace. 1D profily vhodné pro transportní analýzu se pak získávají následnou koloidální integrací. Transport tritia v oblasti centra plazmatu se blíží v některých případech neoklasickým hodnotám. Pro analyzovaný soubor experimentů a v rámci chyb se ukazuje, že doba udržení částic tritia odpovídá škálování dle ITER IPB98(y,2) pro dobu udržení částic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179494