Počet záznamů: 1

Novel genes retrieved from environmental DNA by polymerace chain reaction: current genome-walking techniques for future metagenome applications

 1. 1.
  0334836 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kotík, Michael
  Novel genes retrieved from environmental DNA by polymerace chain reaction: current genome-walking techniques for future metagenome applications.
  [Získání nových genů z environmentální DNA pomocí PCR: současné techniky „genome walking“ pro budoucí metagenomické aplikace.]
  Journal of Biotechnology. Roč. 144, č. 2 (2009), s. 75-82 ISSN 0168-1656
  Grant CEP: GA ČR GA204/06/0458
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Metagenome * Consensus sequence * Genome walking
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.881, rok: 2009

  Environmental DNA is an extremely rich source of genes encoding enzymes with novel biocatalytic activities. This review covers the diverse array of genome-walking techniques, which were originálky developed for genomic DNA and currently are also used for PCR-based recovery of entire genes from the metagenome

  Environmentální DNA je velice bohatým zdrojem genů kódujících enzymy s novými biokatalytickými aktivitami. Tento review článek popisuje různé genome walking techniky, které byly původně vypracovány pro genomickou DNA a jsou současně používány k objevování celých nových genů z metagenomu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179462