Počet záznamů: 1

Chemoenzymatic preparative separation of silybins A and B

 1. 1.
  0334834 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Křen, Vladimír - Gažák, Radek - Purchartová, Kateřina - Marhol, Petr - Biedermann, David - Sedmera, Petr
  Chemoenzymatic preparative separation of silybins A and B.
  [Chemoenzymatická preparativní separace silybinů A a B.]
  Journal of Molecular Catalysis B-Enzymatic. Roč. 61, 3-4 (2009), s. 247-251 ISSN 1381-1177
  Grant CEP: GA MŠk OC09045; GA AV ČR KJB400200701; GA ČR(CZ) GA303/08/0658
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Silymarin * Silibinin * Silybin A
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.400, rok: 2009

  Robust and scalable chemoenzymatic procedure for obtaining gram amounts of pure silybin A and B within one week is described. It consists of the preparation of 23-O-B-pentaacetyl-galactopyranosides of silybin, their separation by silica gel chromatography, deprotection, and enzymatic sugar removal with B-galactosidase

  Práce popisuje robustní metodu vhodnou pro přípravu většího množství čistého silybinu A a B. Lze získat gramová množství čistých silybinů během jednoho týdne. Procedura zahrnuje přípravu 23-O-b-pentaacetyl-galaktopyranosidů silybinu, jejich separace pomocí chromatografie na silikagelu, odchránění a enzymatické hydrolýzy sacharidového zbytku pomocí b-galaktosidázy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179460