Počet záznamů: 1

Sr- and Ti-site substitution, lattice dynamics, and octahedral tilt transition relationship in SrTiO.sub.3./sub.:Mn ceramics

 1. 1.
  0334805 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Tkach, A. - Vilarinho, P. M. - Nuzhnyy, Dmitry - Petzelt, Jan
  Sr- and Ti-site substitution, lattice dynamics, and octahedral tilt transition relationship in SrTiO3:Mn ceramics.
  [Vztah substituce v poloze atomu Sr a Ti k mřížkové dynamice a k fázovému přechodu natočení oktaedrů v keramikách SrTiO3:Mn.]
  Acta Materialia. Roč. 58, č. 2 (2010), s. 577-582 ISSN 1359-6454
  Grant ostatní:FAME Network of Excellence(XE) FP6-500159-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: SrTiO3 * dopants * structural phase transition * phonon dynamics * infrared and terahertz spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.781, rok: 2010

  SrTiO3:Mn ceramics, prepared according to the chemical formulae Sr1-xMnxTiO3 and SrTi1-yMnyO3, are studied by Fourier transform infrared and time-domain terahertz spectroscopy . Polar soft mode hardens in the whole temperature range by the substitution of Mn ions on Ti sites, but only in the low-temperature range by the Sr site substitution. Activation of the mode, associated with the R point condensation of the Brillouin zone below the structural transition temperature Ta shows that the substitution on the Sr sites increases Ta whereas the Ti-site substitution suppresses Ta.

  Keramiky SrTiO3:Mn připravené podle vzorce Sr1-xMnxTiO3 a SrTi1-yMnyO3 byly studovány pomocí fourierovské infračervené a časově rozlišené therahertzové spektroskopie. Při Mn-dopování v poloze Ti polární měkký mód tvrdne v celém teplotní oboru, zatímco při dopování v poloze Sr pouze v nízkoteplotním oboru. Aktivace módu spojeného s kondenzací bodu R Brillouinovy zóny pod teplotou Ta strutkurního fázového přechodu ukazuje, že substituce v polohách Sr zvyšuje Ta, zatímco substituce v polohách Ti potlačuje Ta.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179437