Počet záznamů: 1

Neznámý kurtoazní výraz ve staré češtině?

 1. 1.
  0334768 - UJC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nejedlý, Petr
  Neznámý kurtoazní výraz ve staré češtině?.
  [An unknown courteous word in Old Czech?.]
  Studia etymologica Brunensia 6. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 275-280. Studia etymologica Brunensia, 6. ISBN 978-80-7106-209-7.
  [Etymologické symposion Brno 2008. Brno (CZ), 26.05.2008-28.05.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: etymology * Old Czech * lexical unit * reconstruction
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Staročeské hapax legomenon bnedovánie je užito v adaptaci středověkého rytířského románu Vévoda Arnošt. Pro jeho vysvětlení jsou dvě hypotézy opřené o lexikální systém: 1) porušené slovo je archaická část slovní čeledi adjektiva sbedný a jeho odvozenin a znamená ,(duchaplné a zábavné) společenské jednání v souladu s dvorskou normou; (neumíme však uspokojivě vysvětlit slovotvorný vývoj vedoucí od sbedný k bnedovánie); 2) slovo je porušená podoba staročeského substantiva burdovánie (ale jeho užití v daném kontextu není přesvědčivé).

  The Old Czech hapax legomenon bnedovánie is used in the adaptation of the medieval knight romance Duke Ernest (Herzog Ernst). There are two hypotheses based on the lexical system: 1) the corrupt word is an archaic part of the word family constituted by the adjectiv sbedný and its derivates and it means ,a (brilliant and amusing) social behaviour corresponding with norms of court; (but we cannot satisfactorily explain word-formative processes leading from the sbedný to the bnedovánie); 2) the word is the corrupt form of Old Czech noun burdovánie (but its use is not convincing in the existing context).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179411