Počet záznamů: 1

Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 2)

 1. 1.
  0334766 - SLU-S 2010 RIV CZ cze, lat, eng, rus B - Monografie kniha jako celek
  Bláhová, Emilie - Čermák, Václav - Ribarova, Zdenka - Vařeková, Jarmila
  Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 2).
  [The Greek-Old Church Slavonic Index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 2).]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i: Praha: Euroslavica, 2009. 64 s. ISBN 978-80-86420-33-2
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9092403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Old Church Slavonic * Lexicography * Byzantine Greek * Lexicology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Druhý sešit Řecko-staroslověnského indexu bezprostředně navazuje na první. Obsahuje vedle soupisu všech užívaných zkratek soupis základní literatury předmětu a dalších pomůcek. Druhou část sešitu tvoří srovnávací tabulky paralelních míst slovanských rukopisů, které mají usnadnit uživateli práci s knihou.

  The second issue of the Greek-Old Church Slavonic Index carries on directly from the first. In addition to hte list of abbreviations it also includes a comprises comparative tables of paralles locations in Slavonic manuscripts to facilitate the user's work with the book.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179409