Počet záznamů: 1

Comparison of different displacive processes in bcc crystals

 1. 1.
  0334724 - FZU-D 2010 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Ostapovets, Andrej - Paidar, Václav
  Comparison of different displacive processes in bcc crystals.
  [Srovnání různých skluzových procesů v bcc krystalech.]
  Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. Roč. 73, č. 9 (2009), s. 1188-1192 ISSN 1062-8738
  Grant CEP: GA MŠk OC 149
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: twinning * bcc-hcp transition * many-body potential
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The twinning process on the {112} plane and bcc-hcp transformation by Burgers mechanism are consedered. The energy barriers on both paths are compared and Peierls stresses for partials responsible for movements of the twin and bcc-hcp interfaces are estimated.

  Proces dvojčatění na {112} rovinách v bcc je zkoumán spolu s Burgersovým mechanismem bcc-hcp transformace. Provedené srovnání energetických barier pro obě dvě cesty a proveden odhad Peierlsových napětí pro parciální dislokace zodpovědné za pohyb rozhraní.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179380