Počet záznamů: 1

Komerčně využívané pokročilé metody nastavování PID regulátorů

 1. 1.
  0334718 - UIVT-O 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Klán, Petr
  Komerčně využívané pokročilé metody nastavování PID regulátorů.
  [Commercial Available Advanced Tuning for PID Controllers.]
  Automa. Roč. 15, č. 12 (2009), s. 14-18 ISSN 1210-9592
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200750802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: PID regulace * pokročilé nastavení * komerční využití
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
  http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=40134

  Regulátory od výrobců jako ABB, Foxboro, Honeywell, Yokogava, ZPA mají tzv. auto-tuning, tedy možnost automaticky nastavovat parametry PID regulátorů podle požadavků uživatele. Jde o metody známé z teorie adaptivní regulace a dovedené do využívání v praxi. Smyslem tohoto článku je připomenout několik komerčně využívaných metod zajišťujících auto-tuning z pohledu jejich teorie a používání.

  Controllers from producers like ABB, Foxboro, Honeywell, Yokogava or ZPA have so called auto-tuning, that is a possibility to set parameters of the PID controller automatically, according to user's demands. It goes on methods known from theory of adaptive control and made ready for use in praxis. Purpose of the paper is to remind some of these commercial used methods providing auto-tuning, from the point of theory as well as from the point of practical applications.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179376