Počet záznamů: 1

Structure/property relationship in intergranular corrosion of archaeological silver artefacts

 1. 1.
  0334681 - FZU-D 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Lejček, Pavel - Jäger, Aleš - Gärtnerová, Viera - Vaníčková, J. - Děd, J. - Haloda, J.
  Structure/property relationship in intergranular corrosion of archaeological silver artefacts.
  [Vztah mezi strukturou a interkrystalickou korozí archeologických stříbrných objektů.]
  Materials Science Forum. 638-642, - (2009), 2852-2857 ISSN 0255-5476
  Grant CEP: GA ČR GA106/08/0369; GA AV ČR KAN300100801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: anisotropy of grain boundary properties * archaeological silver artefacts * intergranular failure * selective corrosion * solute segregation * EBSD
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  From the selective corrosion attack obserde inuniques samplex - loops from excavated necklace dated to the 10th century and manufactured from a Ag-1%Cu alloy - we can deduce the method of manufacturing the object.

  Na základě selektivního korozního napadení pozorovaného v unikátních vzorcích – článcích nalezeného náhrdelníku z 10. století a vyrobeného ze slitiny Ag–1%Cu – je dedukováno o způsobu výroby tohoto objektu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179353