Počet záznamů: 1

Total FETI based algorithm for contact problems with additional non-linearities

 1. 1.
  0334647 - UT-L 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dobiáš, Jiří - Pták, Svatopluk - Dostál, Z. - Vondrák, V.
  Total FETI based algorithm for contact problems with additional non-linearities.
  [Algoritmus pro řešení kontaktních problémů s dalšími nelinearitami metodou Total FETI.]
  Advances in Engineering Software. Roč. 41, č. 1 (2010), s. 46-51 ISSN 0965-9978
  Grant CEP: GA ČR GA101/05/0423
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: contact problem * finite element method * domain decomposition
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Impakt faktor: 1.004, rok: 2010

  The paper is concerned with application of a new variant of the FETI domain decomposition method called Total FETI to the solution to contact problems. We introduce the Total FETI technique for solution to the variational inequalities governing the equilibrium of system of bodies in contact. Moreover, we show implementation of the method into a code wich treats the material and geometric non-linear effects.

  Článek se zabývá aplikací nové varianty metody rozkladu oblasti FETI nazývané Total FETI na řešení kontaktních problémů. Popisujeme teoretické základy metody Total FETI pro řešení variačních nerovností vyjadřujících rovnováhu těles v kontaktu. Dále ukazujeme implementaci metody do algoritmu pro řešení kontaktních problémů s dalšími materiálovými a geometrickými nelinearitami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179328