Počet záznamů: 1

Distribution of free-living and particle-attached aerobic anoxygenic phototrophic bacteria in marine environments

 1. 1.
  0334644 - MBU-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Lami, R. - Čuperová, Zuzana - Ras, J. - Lebaron, P. - Koblížek, Michal
  Distribution of free-living and particle-attached aerobic anoxygenic phototrophic bacteria in marine environments.
  [Podíl volně žijících a přisedlých aerobních anoxygenních fototrofů v mořském prostředí.]
  Aquatic Microbial Ecology. Roč. 55, č. 1 (2009), s. 31-38 ISSN 0948-3055
  Grant CEP: GA ČR GA206/07/0241; GA AV ČR 1QS500200570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: AAP bacteria * photoheterotrophy * free-living bacteria
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.743, rok: 2009

  Aerobic anoxygenic phototrophic (AAP) bacteria are bacteriochlorophyll a-containing prokaryotes which can use both light and organic compounds as energy sources. This functional group is ubiquitous in the euphotic zone of the oceans. Nevertheless, life strategies, distribution patterns and physiology of AAP bacteria remain largely unknown. We combined infrared fluorometry, microscopic counts and HPLC pigment analysis to characterize free-living and particle-attached AAP bacterial populations. Using a size-fractionation approach, we found that the size distribution of AAP bacteria and the fraction of particle-attached cells varied greatly among different marine environments

  Aerobní anoxygenní fototrofové jsou prokaryotní organismy obsahující bakteriochlorofyl. Přestože je tato skupina mikroorganismů široce rozšířena v eufotické zóně světového oceánu, o jejím rozšíření a životních strategiích je doposud známo pouze málo. Infračervená fluorometrii, mikroskopii a HPLC k analýze podílu těchto organismů, které se vyskytují volně a které se nacházejí přisedlé na organických částicích
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179325