Počet záznamů: 1

Poznámky k technickému vybavení hradů (záchody, zásobování vodou)

 1. 1.
  0334643 - ARU-G 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Durdík, Tomáš
  Poznámky k technickému vybavení hradů (záchody, zásobování vodou).
  [Remarks on technical equipment of castles (lavatories, water supply).]
  Svorník. Vol. 7. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2009, s. 15-28. ISBN 978-80-904503-0-1. ISSN 1802-8128.
  [Technická infrastruktura budov a sídel. Konference stavebněhistorického průzkumu /7./. Jáchymov (CZ), 10.06.2008-13.06.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: castle * castellology * medieval archaeology * architecture * lavatory * water supply * Middle Ages * Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Presentace současného stavu studia a vědomostí o záchodech a zásobování vodou především na českých středověkých hradech.

  Presentation of contemporary level of study and knowledge concerning lavatories and water supply on first of all Czech castles.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179324