Počet záznamů: 1

Aggregated Fuzzy System for Classification of EEG Spectrograms

 1. 1.
  0334640 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Coufal, David
  Aggregated Fuzzy System for Classification of EEG Spectrograms.
  [Agregovaný fuzzy systém pro klasifikaci EEG spektrogramů.]
  Intelligent Systems and Control. Anheim: ACTA Press, 2009 - (Hamza, M.), s. 16-21. ISBN 978-0-88986-814-4.
  [ISC 2009. IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control /12./. Cambridge (US), 02.12.2009-04.12.2009]
  Grant CEP: GA MDS 1F84B/042/520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: EEG classification * microsleeps detection * implicative fuzzy systems * radial fuzzy systems
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  In the paper we introduce the system for classification car driver’s vigilance into different classes of alertness. Dangerous states of microsleeps are of the primary interest. The system is based on the concept of radial implicative fuzzy system. We show how these systems may be employed for the specification of relations delimiting the different levels of driver’s vigilance on the basis of EEG spectrograms classification. We propose an aggregation formula for individual classifications, which develops the previously adopted approach and enhances the performance of classification.

  V příspěvku se zabýváme konstrukcí klasifikátoru stavů bdělosti řidiče motorového vozidla do odlišných tříd. Zejména se zajímáme o klasifikaci mikrospánku jakožto velmi nebezpečného stavu. Konstrukce klasifikátoru vychází z konceptu radiálního implikačního fuzzy systému. Pro každou třídu bdělosti je sestrojen individuální klasifikátor. Individuální klasifikátory jsou pak agregovány pomocí navržené agregační formule. Ukazuje se, že agregace významně zlepšuje spolehlivost klasifikace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179322