Počet záznamů: 1

Notes on Hilbert and Cauchy Matrices

 1. 1.
  0334621 - UIVT-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fiedler, Miroslav
  Notes on Hilbert and Cauchy Matrices.
  [Poznámky o Hilbertově a Cauchyově matici.]
  Linear Algebra and Its Applications. Roč. 432, č. 1 (2010), s. 351-356 ISSN 0024-3795
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: Hilbert matrix * Cauchy matrix * combined matrix * AT-property
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 1.005, rok: 2010

  Inspired by examples of small Hilbert matrices, the author proves a property of symmetric totally positive Cauchy matrices, called AT-property, and consequences for the Hilbert matrix.

  Inspirován příklady Hilbertovývh matic malých rozměrů, autor dokazuje vlastnost symetrických totálně pozitivních Cauchyových matic, tzv. AT-vlastnost, a její důsledky pro Hilbertovu matici.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179309