Počet záznamů: 1

HD 172189: a another step to furnish one of the best laboratories known for asteroseismic studies

 1. 1.
  0334580 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Creevey, O. L. - Uytterhoeven, K. - Martin-Ruiz, S. - Amado, P. J. - Niemczura, E. - Van Winckel, H. - Suarez, J.C. - Rolland, A. - Rodler, F. - Rodriguez-Lopez, C. - Rodriguez, E. - Raskin, G. - Rainer, M. - Poretti, E. - Palle, P. - Molina, R. - Moya, A. - Mathias, P. - Le Guillou, L. - Hadrava, Petr - Fabbian, D. - Garrido, R. - Decin, L. - Cutispoto, G. - Casanova, V. - Broeders, E. - Arellano Ferro, A. - Aceituno, F.
  HD 172189: a another step to furnish one of the best laboratories known for asteroseismic studies.
  [HD 172189: další krok k vybavení jedné z nejlepších známých laboratoří pro asteroseismické studie.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 507, č. 2 (2009), s. 901-910 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA MŠk LC06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: stars * oscillations * spectroscopic
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  Abundance analysis is performed for spectra of binary star HD 172189 with delta-Scuti component disentangled by KOREL.

  Abundance jsou analyzovány ze spekter dvohvězdy HD 172189 s delta-Scuti složkou rozmotaných KORELem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179279