Počet záznamů: 1

Notes on disentangling of spectra II. Intrinsic line-profile variability due to Cepheid pulsations

 1. 1.
  0334565 - ASU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Hadrava, Petr - Šlechta, Miroslav - Škoda, Petr
  Notes on disentangling of spectra II. Intrinsic line-profile variability due to Cepheid pulsations.
  [Poznámky k rozmotávání spekter II. Vlastní proměnnost profilů čar způsobená pulsací Cefeid.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 507, č. 1 (2009), s. 397-404 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA MŠk LC06014; GA ČR GA202/09/0772
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: variable stars * spectroscopic * Cepheids
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  The method of spectra disentangling is generalized for Cepheid pulsations. It is applied to spectra of delta Cep observed with Ondrejov 2-m telescope. Pulsational velocities and line-strengths are found to depend on the excitation potential.

  Metoda rozmotávání spekter je zobecněna pro pulsace cefeid. Metoda je užita na spektra delty Cep pozorovaná ondřejovským 2-m dalekohledem. Výsledné pulsační rychlosti a síly čar jsou závislé na excitačním potenciálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179270