Počet záznamů: 1

Paratingia wudensis sp. nov., a whole noeggerathialean plant preserved in an earliest Permian air fall tuff in Inner Mongolia, China

 1. 1.
  0334546 - GLU-S 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Wang, J. - Pfefferkorn, H. W. - Bek, Jiří
  Paratingia wudensis sp. nov., a whole noeggerathialean plant preserved in an earliest Permian air fall tuff in Inner Mongolia, China.
  [Paratingia wudensis sp. nov. zachování celé rostliny ze spodního permu tufitických hornin Vnitřního Mongolska, Čína.]
  American Journal of Botany. Roč. 96, č. 9 (2009), s. 1676-1689 ISSN 0002-9122
  Grant CEP: GA AV ČR IAA301110701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: noeggerathiales * whole plant reconstruction * in situ spores * Permian * Permian (China)
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.684, rok: 2009

  In the present report, we present the top of a noeggerathialean plant with leaves and strobili attached, Paratingia wudensis Wang, Pfefferkorn et Bek sp. nov., from an earliest Permian volcanic ash fall tuff in Inner Mongolia. The excellent preservation allows the reconstruction of the whole plant, the complex three-dimensional leaves with anisophyllous pinnules, the heterosporous strobili, and the spores in situ. The strobili are bisporangiate, megaspores have an equatorial bulge.

  V práci je prezentována rekonstrukce celé rostliny druhu Paratingia wudensis Wang, Pfefferkorn et Bek, sp. nov. ze spodního permu vulkanického tufu ve Vnitřním Mongolsku v Číně. Jedinečné zachování umožnilo rekonstruovat celou rostlinu včetně trojrozměrně zachovaných anizofylních listů, heterosporních šištic a spor in situ. Šištice jsou bisporangiátní s megasporami, které mají ekvatoriální strukturu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179256