Počet záznamů: 1

METHOD FOR PRODUCTION OF INORGANIC NANOFIBRES AND/OR NANOFIBROUS STRUCTURES COMPRISING TITANIUM NITRIDE, INORGANIC NANOFIBRES AND/OR NANOFIBROUS STRUCTURES

 1. 1.
  0334520 - UFCH-W 2010 RIV CZ eng P - Patentový dokument
  Duchoslav, M. - Kavan, Ladislav - Rubáček, L. - Zukalová, Markéta - Procházka, Jan
  METHOD FOR PRODUCTION OF INORGANIC NANOFIBRES AND/OR NANOFIBROUS STRUCTURES COMPRISING TITANIUM NITRIDE, INORGANIC NANOFIBRES AND/OR NANOFIBROUS STRUCTURES.
  [Způsob výroby anorganických nanovláken a/nebo nanovlákenných struktur obsahujících TiN, anorganická nanovlákna a/nebo nanovlákenné struktury obsahující TiN.]
  Praha: WIPO (PCT), 2009. Vlastník: Elmarco s.r.o. Datum podání přihlášky: 06.05.2008. Datum udělení patentu: 29.04.2009. Číslo patentu: WO/2009/135446
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: lithium ion batteries * lithium titanate
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  The invention relates to the method for production of inorganic nanofibres and/or nanofibrous structures comprising TiN from a polymer matrix containing titanium alkoxide dissolved in a solvent system on basis of alcohol containing chelating agent, poly (vinyl pyrrolidone) and addition of concentrated hydrochloric acid are through electrostatic spinning produced the organic/inorganic nanofibres, which are subject to calcination in the air atmosphere at the temperature from 350 to 800°C and the produced TiO2 nanofibres are annealed in a stream of NH3 atmosphere at the temperature from 400 to 9000C, by which the Tin nanofibres arecreated without the residual TiO2.

  Vynález se týká způsobu výroby anorganických nanovláken a/nebo nanovlákenných struktur obsahujících TiN z polymerní matrice obsahující alkoxid titanu rozpuštěný v rozpouštědlovém systému na bázi alkoholu obsahujícím chelatační činidlo, poly(vinylpyrrolidon) a přídavek koncentrované kyseliny chlorovodíkové se elektrostatickým zvlákňováním vyrobí organicko/anorganická nanovlákna, která se podrobí kalcinaci ve vzdušné atmosféře při teplotě 350 až 800 °C a vzniklá nanovlákna TiO2 se žíhají v proudu atmosféry NH3 při teplotě 400 až 900 °C, čímž se vytvoří TiN nanovlákna bez zbytkového TiO2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179233