Počet záznamů: 1

High performance lithium titanium spinel LI4TI5O12 for electrode material

 1. 1.
  0334517 - UFCH-W 2010 RIV US eng P - Patentový dokument
  Spitler, T. M. - Kavan, Ladislav - Procházka, Jan - Graetzel, M. - Sugnaux, F.
  High performance lithium titanium spinel LI4TI5O12 for electrode material.
  [Výkonný lithium titan oxid spinel Li4Ti5O12 materiál pro elektrody.]
  Alexandria: USPTO, 2009. Vlastník: Altair Nanomaterials Inc. Datum podání přihlášky: 29.07.2002. Datum udělení patentu: 22.04.2009. Číslo patentu: EP1412993
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: lithium ion batteries * lithium titanate
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  The invention concerns a process for producing a spinel compound of formula Li4Ti5O12 comprising a step of preparing a mixture of an organo-lithium compound selected from lithium alcoholates with an organo-titanium compound selected from titanic acid esters, in a liquid medium, and a step of hydrolyzing the mixture of said compounds. The invention also concerns a Li4Ti5O12 particulate material which may be produced according to the previous cited process and which has a BET surface area of at least 10 m2/g. The material is particularly useful in the manufacture of Lithium Ion batteries.

  Vynález se týká způsobu výroby Li4Ti5O12 spinelové sloučeniny zahrnující krok přípravy směsi organometalické sloučeniny lithia vybrané ze skupiny lithium alkoholátů společně s organometalickou sloučeninou titanu, vybranou ze skupiny esterů kyseliny titaničité, v kapalném prostředí, a krok hydrolýzy směsi uvedených sloučenin. Vynález se také týká Li4Ti5O12 materiálu, který lze vyrábět v souladu s uvedeným procesem a má velikost specifického povrchu BET přinejmenším 10m2/g. Tento materiál je obzvláště použitelný pro lithiové baterie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179230