Počet záznamů: 1

The reaction of lithium metal vapor with single walled carbon nanotubes of large diameters

 1. 1.
  0334509 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalbáč, Martin - Kavan, Ladislav - Dunsch, L.
  The reaction of lithium metal vapor with single walled carbon nanotubes of large diameters.
  [Reakce par lithia s jednostěnnými uhlíkovými nanotubami s velkým poloměrem.]
  Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Roč. 246, 11-12 (2009), s. 2428-2431 ISSN 0370-1972
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400911; GA AV ČR KAN200100801; GA AV ČR IAA400400804; GA ČR GC203/07/J067; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: lithium * single walled carbon nanotubes * Raman spectroscopy
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 1.150, rok: 2009

  Raman spectroscopy was used to evaluate the effect of lithium vapor on single walled carbon nanotubes (SWCNTs) having diameters from 1.2 to 1.6 nm. The Raman spectra were excited by five different laser lines. A strong doping of SWCNTs after the reaction with Li vapor was confirmed by the corresponding attenuation of the Raman signal. The relative intensities and frequencies of the radial breathing mode of the Li vapor treated SWCNT were recovered after subsequent reaction with water. Our data demonstrate that the reaction of Li with large diameter SWCNTs is reversible, which is different from previous results showing irreversible changes for SWCNT samples containing both large diameter and small diameter tubes. The subsequent in situ Raman spectroelectrochemical measurement of our sample confirmed that after water treatment of the Li etched sample there is no significant residual doping of the SWCNT sample.

  Ramanská spektroskopie byla využita pro studium účinku lithové páry na jednostěnné uhlíkové nanotuby (SWCNT) mající průměr mezi 1,2 a 1,6 nm. Ramanská spektra byla excitována pomocí pěti různých laserových excitačních linií. Silné dopování SWCNT po reakci s Li parou bylo potvrzeno odpovídajícím poklesem intensity Ramanského signálu. Relativní intensita a frekvence radiálního dýchacího modu SWCNT po reakci s Li parou byly opět obnoveny po následné reakci s vodou. Naše výsledky ukazují, že reakce Li s nanotubami o velkém průměru je reverzibilní. Tento výsledek je odlišný od předešlých měření, která ukázala nevratné změny ve vzorcích obsahujících tuby jak s velkým tak s malým průměrem. Následné měření našeho vzorku pomocí in situ Ramanské spektroelektrochemie potvrdilo, že vzorky po reakci s Li a následně vodou nejevý významné známky dopování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179222