Počet záznamů: 1

Pumps of molten metal based on magnetohydrodynamicprinciple for cooling high-temperature nuclear reactors

 1. 1.
  0334485 - UT-L 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Ivo - Donátová, M. - Karban, P. - Ulrych, B.
  Pumps of molten metal based on magnetohydrodynamicprinciple for cooling high-temperature nuclear reactors.
  [Čerpadla tekutých kovů založená na MHD principu pro chlazení vysokoteplotních jaderných reaktorů.]
  Przeglad Elektrotechniczny. Roč. 85, č. 4 (2009), s. 13-15 ISSN 0033-2097
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: pumps of molten metal * magnetohydrodynamic principle * nuclear reactors
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.196, rok: 2009

  Pumps of molten metals based on magnetohydrodynamic principle represent an advantageous alternative to classical rotational pumps used for cooling of some types of nuclear reactors. The paper deals with the mathematical and computer modeling of their operation. The theoretical analysis is illustrated by an example whose results are discussed.

  Článek se zabývá matematickým a počítačovým modelováním magnetohydrodynamických čerpadel. Metodika je ilustrována na typickém příkladu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179203