Počet záznamů: 1

Integrodifferential model of pulse current in long massive nonferromagnetic cylindrical conductor

 1. 1.
  0334477 - UT-L 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Karban, P. - Doležel, Ivo
  Integrodifferential model of pulse current in long massive nonferromagnetic cylindrical conductor.
  [Integrodiferenciální model pulzního proudu v dlouhém masivním neferomagnetickém válcovém vodiči.]
  Acta Technica CSAV. Roč. 54, č. 2 (2009), s. 161-178 ISSN 0001-7043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: integrodifferential method * current density * higher order of accuracy
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  http://journal.it.cas.cz

  A novel approach to determining of the spatial and temporal distribution of current density in massive electrically conductive nonferromagnetic bodies is suggested. The approach is based on the integrodifferential method of higher order of accuracy. Presented is the basic continuous mathematical model of the problem and possibilities of its numerical processing. The methodology is illustrated by an example of the distribution of pulse current density in a massive cylindrical conductor.

  Článek se zabývá počítačovým modelováním časoprostorového rozložení pulzního proudu v masivním vodiči kruhového průřezu integrodiferenciálmí metodou vyšších řádů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179196