Počet záznamů: 1

Sedmička a kořeny její posvátnosti

 1. 1.
  0334475 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vítek, Tomáš
  Sedmička a kořeny její posvátnosti.
  [The number Seven and the Origin of its Mythicism.]
  Souvislosti. Roč. 22, č. 3 (2009), s. 12-22 ISSN 0862-6928
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: seven * symbol * origin
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Mnozí autoři starého Řecka i z jiných kultur přikládali mimořádný význam číslu sedm. Nepokoušeli se však příliš vysvětlit příčinu a původ její zvláštnosti a spíše jenom rozšiřovali seznam mysteriózních sedmic. Určitou výjimku představoval Platón, který sedmičku rozsáhle zapojil do svých kosmologických, náboženských a etických koncepcí. Moderní studie, které vycházejí z představy jediného zdroje (lokality, autora), původ významnosti sedmičky a sedmic nacházejí zpravidla v oblasti Mezopotámie a výskyty v ostatních civilizacích vykládají mezikulturními vlivy (von Andrian, Roscher). Pokud je však sedmička nahlédnuta jako určitý symbol, nelze dohledat žádný její původní zdroj. V symbolickém prostředí se ukazují jen různá významová ohniska, která mají tendenci se propojovat, ovlivňovat a zaměňovat (funkcionálně, genealogicky apod.); převádět je na společný výchozí bod je možné pouze (vědecky) nelegitimními postupy.

  The number Seven had a special position as well in Ancient Greece as in the other cultures. The ancient authors did not attempted to explain cause and origins of the phenomenon but they rather amplified a list of the different mystic Sevens. The modern researchers suppose the only one source of the idea (locality, author), find the origin of Seven mostly in the area of Mesopotamia and explain the occurrences in other civilizations as a intercultural influence (von Andrian, Roscher). However, if the number Seven is interpreted as a symbol, it is not possible to find any original source because in a symbolical milieu only the different centres of meanings are shown which incline to connect, influence and replace mutually (in function, in position in a genealogy etc.); to reduce them to one common original point is realisable only by dint of methods which are scientifically unacceptable.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179194